Koronawirus (COVID-19)

Jak nauczyciele mogą rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?

edukacja
© UNICEF/Zaidi

Wskazówki jak przeprowadzić odpowiednią rozmowę, aby uspokoić i ochronić dzieci.

Ludzie na całym świecie wdrażają odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ochronić siebie, swoje rodziny i społeczeństwo przed koronawirusem (COVID-19). Jednak ważne jest również, aby dzieci kontynuowały naukę w otwartym środowisku, pełnym szacunku i wsparcia.

Szkoły i nauczyciele odgrywają w tym wypadku istotną rolę. Precyzyjne i naukowo potwierdzone informacje o koronawirusie pomogą zmniejszyć strach i niepewność dotyczące choroby wśród uczniów oraz pozwolą im poradzić sobie z trudnościami.

Zamieszczamy poniżej kilka sugestii, jak nauczyciele mogą angażować uczniów w różnym wieku (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa) w zapobieganie i kontrolę rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych wirusów. Każda rozmowa czy zajęcia, zawsze powinny brać pod uwagę konkretne potrzeby uczniów, wskazówki dostarczone przez szkołę, lokalne i państwowe władze oraz być oparte o wiarygodne źródła -takie jak UNICEF czy WHO (Narodowa Organizacja Zdrowia).

PRZEDSZKOLE

 • Skup się na komunikowaniu dobrych, zdrowych nawyków, takich jak zasłanianie twarzy łokciem przy kichaniu czy kasłaniu oraz mycie rąk. Więcej o tym jak zmniejszyć ryzyko zarażenia znajdziesz tutaj.
 • Jedną z najlepszych metod, aby zabezpieczyć dzieci przed koronawirusem i innymi chorobami jest regularne mycie rąk przez co najmniej 20 sekund.
 • Znajdź sposób na rejestrowanie, jak dzieci myją ręce i nagradzaj je za regularność.
 • Użyj maskotek lub lalek, aby zademonstrować objawy choroby (katar, kaszel, gorączka) i powiedzieć dziecku co zrobić, gdy dziecko źle się czuje (gdy boli głowa, brzuch, czuje zmęczenie lub gorąco) oraz  jak pomóc takiej osobie (okazuj empatię i bądź opiekuńczy).
 • Gdy siedzicie w kole, powiedz dzieciom, aby usiadły dalej od siebie. Niech rozłożą ręce i „machają skrzydłami” – powinny zachować odpowiednią odległość od siebie, aby nie uderzyć innych osób.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Upewnij się, że słuchasz uważnie obaw dzieci i odpowiadasz na ich pytania odpowiednio do ich wieku. Nie przytłaczaj ich zbyt wieloma informacjami. Zachęć je do wyrażania i komunikowania swoich emocji. Dyskutujcie o różnych uczuciach, które mogą im towarzyszyć i wyjaśnij, że są to normalne reakcje na nadzwyczajną sytuację.
 • Podkreśl, że dzieci mogą zrobić wiele, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Na przykład zaproponuj im zachowanie dystansu (stawanie dalej od przyjaciół, unikanie tłumów i dotykania innych bez potrzeby itp.). Skup się również na dobrych, zdrowych nawykach, takich jak zasłanianie twarzy łokciem przy kichaniu czy kasłaniu oraz mycie rąk. Więcej o tym jak zmniejszyć ryzyko zarażenia przeczytasz tutaj.
 • Pomóż dzieciom zrozumieć podstawowe koncepcje dotyczące zapobiegania chorobom i ich kontroli. Użyj ćwiczenia do zademonstrowania, jak rozprzestrzeniają się zarazki. Na przykład nalej kolorowy płyn do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj nim białą kartkę papieru – obserwujcie jak daleko docierają krople.
 • Zademonstruj, dlaczego tak ważne jest, aby myć ręce mydłem przez 20 sekund. Na przykład, nałóż niewielką ilość brokatu na ręce ucznia i poproś go, aby mył ręce jedynie wodą. Zauważcie, ile brokatu zostało. Następnie poproś, aby myło ręce mydłem przez co najmniej 20 sekund – brokat zniknął.
 • Zachęć  dzieci do przeanalizowania różnych sytuacji i rozpoznania ryzykownych zachowań. Poproś, aby zaproponowały jak je zmienić. Na przykład, nauczyciel przychodzi do szkoły przeziębiony, kicha i zakrywa się dłońmi. Wita się z innym nauczycielem przez podanie ręki. Następnie wyciera rękę chusteczką i idzie do klasy nauczać. Dlaczego to, co zrobił nauczyciel było ryzykowne? Co powinien zrobić inaczej?

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

 • Upewnij się, że słuchasz obaw uczniów i odpowiadaj na ich pytania.
 • Podkreśl, że uczniowie mogą wiele zrobić, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Na przykład zaproponuj im zachowanie bezpiecznej odległości od innych. Skup się na dobrych, zdrowych nawykach, takich jak zasłanianie twarzy łokciem przy kichaniu czy kasłaniu oraz myciu rąk. Więcej o tym jak zmniejszyć ryzyko zarażenia przeczytasz  tutaj.
 • Przypomnij uczniom, że mogą opowiedzieć o dobrych nawykach swojej rodzinie.
 • Zachęć ich do skonfrontowania się z tematem stygmatyzacji i zapobiegania jej Przedyskutujcie reakcje towarzyszące dyskryminacji. Wyjaśnij, że są to normalne reakcje w sytuacji zagrożenia. Zachęć uczniów do wyrażania i komunikowania swoich uczuć, ale również wyjaśnij, że strach i stygmatyzowanie sprawiają, że trudne sytuacje są jeszcze gorsze. Słowa mają znaczenie, a używanie języka powielającego istniejące stereotypy, może zniechęcać ludzi od podjęcia działań, których potrzebują, aby siebie ochronić.
 • Stwórzcie organizację uczniowską, która będzie promować fakty o zdrowiu publicznym.
 • Włącz odpowiednią edukację na temat zdrowia do nauczania innych przedmiotów. Nauki przyrodnicze mogą obejmować temat wirusów, przenoszenia się chorób i istotności przyjmowania szczepionek. Nauki społeczne mogą skupić się na historii pandemii i rozwoju polityki zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego.
 • Zachęć uczniów do stworzenia własnej kampanii społecznej za pomocą szkolnych ogłoszeń i plakatów.
 • Edukacja dotycząca mediów pozwoli uczniom rozwinąć krytyczne myślenie, efektywną komunikację i stać się aktywnymi obywatelami, co poprawi ich zdolność do wykrywania nieprawdziwych informacji wprowadzających w błąd.

TECHNIKUM I LICEUM

 • Upewnij się, że słuchasz obaw uczniów i odpowiadaj na ich pytania.
 • Podkreśl, że uczniowie mogą wiele zrobić, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Na przykład przedstaw im koncepcję pozostawania w fizycznym dystancie od innych osób. Skup się na dobrych, zdrowych nawykach, takich jak zasłanianie twarzy łokciem przy kichaniu czy kasłaniu oraz mycie rąk. Więcej o tym jak zmniejszyć ryzyko zarażenia przeczytasz tutaj.
 • Zachęć młodzież do konfrontowania się z tematem stygmatyzacji. Przedyskutujcie reakcje towarzyszące dyskryminacji i wyjaśnij, że są to normalne reakcje w sytuacji zagrożenia. Zachęć uczniów do wyrażania i komunikowania swoich uczuć, ale również wyjaśnij, że strach i stygmatyzacja sprawiają, że trudne sytuacje są jeszcze gorsze.
 • Dołącz odpowiednią edukację na temat zdrowia do innych przedmiotów. Nauki przyrodnicze mogą obejmować temat wirusów, przenoszenia się chorób i istotności szczepionek. Nauki społeczne mogą skupić się na historii pandemii i ich efektach oraz na tym, jak polityka publiczna może promować tolerancję i empatię społeczną.
 • Zachęć uczniów do stworzenia własnej organizacji, która przez media społecznościowe, radio lub nawet lokalne media będzie ogłaszać ważne informacje dotyczące bieżących sytuacji.
 • Edukacja medialna pozwoli uczniom rozwinąć krytyczne myślenie, efektywną komunikacje i stać się aktywnymi obywatelami, co poprawi ich zdolność wykrywania nieprawdziwych informacji.
Wpłacając, pomagasz dzieciom dotkniętym koronawirusem COVID-19
pomagam