Koronawirus (COVID-19)

COVID-19: Podwójne zagrożenie

swiat
© UNICEF/MAHMOUD ZAYYAT

COVID-19 stanowi dodatkowe zagrożenie dla państw, które jeszcze przed pandemią znajdowały się w trudnej sytuacji. Niesienie pomocy ratującej życie jest tam wyzwaniem.  

Dla setek milionów dzieci, życie w czasie konfliktów zbrojnych oraz w najuboższych miejscach na świecie,  stało się smutną codziennością.

UNICEF stale pracuje nad poprawą poziomu opieki zdrowotnej, warunków sanitarnych, dostępu do wody, nauki i bezpieczeństwa dzieci walczących o przetrwanie. Jednak pandemia COVID-19 stawia kolejne wyzwania przed mocno już obciążonymi systemami opieki zdrowotnej, społecznej i edukacji.

UNICEF i partnerzy są obecni na pierwszej linii frontu, aby ochronić dzieci i poprawić  jakość ich życia. UNICEF wspiera zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa i innych chorób oraz daje młodym ludziom szansę na lepszą przyszłość.

Afganistan

© UNICEF/UNI321519/Fazel
Dzieci w obozie dla osób wewnętrznie przesiedlonych obok Mazar-e-Sharif, północny Afganistan.

Czterdzieści lat konfliktu i chaosu w Afganistanie miało dewastujący wpływ na państwo i jego mieszkańców. Około 3,7 miliona uczniów nie uczęszcza do szkoły, około 600 tysięcy dzieci poniżej 5. roku życia jest dotkniętych ciężkim ostrym niedożywieniem, a tysiące najmłodszych zostało zabitych podczas konfliktów zbrojnych w ciągu ostatniej dekady. Z niewydolnym systemem służby zdrowia oraz ograniczonymi możliwościami radzenia sobie z epidemiami, wybuch pandemii COVID-19 może sprawić, że zła sytuacja, którą obecnie obserwujemy, stanie się jeszcze gorsza dla afgańskich dzieci.

Zagrożenie chorobą układu oddechowego, taką jak COVID-19, jest szczególnie wysokie w zatłoczonych i przeludnionych obozach dla osób przesiedlonych. UNICEF w Afganistanie pracuje razem z partnerami, aby dostarczyć czystą wodę i sanitariaty, zwiększyć świadomość ludzi na temat prewencji oraz zapewnić opiekę najbardziej bezbronnym.

Sudan Południowy

© UNICEF/Helene Sandbu Ryeng
Dziecko jest diagnozowane w centrum opieki zdrowotnej w Sudanie Południowym.

Lata konfliktu poważnie zakłóciły pracę służb pomocy społecznej w Sudanie Południowym. Około 4,1 miliona dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej, w tym 1,3 miliona dzieci poniżej 5. roku życia, które cierpią z powodu ostrego niedożywienia.

Nawet podczas zagrożenia COVID-19 ważne jest, aby kontynuować niesienie podstawowej pomocy. Umożliwi ona zapobieganie śmierci dzieci z powodu chorób, którym potrafimy przeciwdziałać. W przychodniach leczących niedożywienie, wspieranych przez UNICEF, instalowane są urządzenia do mycia rąk. Przychodnie, które wprowadziły zasady dystansu społecznego, zapewniają także mydło do zachowania higieny w domach.

Ukraina

© UNICEF/Aleksey Filippov
Dziewczynka siedzi w sali lekcyjnej w Zolote, blisko linii frontu, gdzie odbywają się największe walki we wschodniej Ukrainie.

Przez trwający już ponad 6 lat konflikt we wschodniej Ukrainie oraz rozprzestrzenianie się COVID-19, potrzeby dzieci stały się jeszcze większe.

Dla wielu dzieci, szkoła odgrywała ważną rolę w utrzymywaniu poczucia normalności w życiu. Nauka w szkole umożliwiała też spędzanie czasu z przyjaciółmi. UNICEF wspiera Ministerstwo Edukacji i Nauki, aby pomóc dzieciom w tym kraju kontynuować naukę, nawet podczas zamknięcia szkół z powodu COVID-19. Organizacja pomaga rodzicom, opiekunom i nauczycielom dotrzeć do potrzebnych źródeł informacji i zasobów, aby wspierać ich w trakcie kwarantanny. UNICEF na Ukrainie dostarcza także zastawy higieny osobistej, aby pomóc placówkom edukacyjnym dostosować się do zasad bezpieczeństwa.

Wenezuela

© UNICEF
Dzieci uczą się, jak poprawnie myć ręce mydłem i wodą podczas zajęć wspieranych przez UNICEF w szkole na przedmieściach Caracas.

Ciągłe ekonomiczne i polityczne zmiany w Wenezueli spowodowały, że dzieci zostały znacznie bardziej poszkodowane niż inne osoby. Ostatnie utrudnienia w dostarczaniu podstawowych usług, brak żywności oraz izolacja zmniejszyły wielu rodzinom w Wenezueli, możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb. Pandemia COVID-19 pogarsza trudną sytuację humanitarną w kraju, do którego wielu Wenezuelczyków powróciło z emigracji.

Od początku pandemii, UNICEF dostarcza niezbędne środki medyczne oraz środki higieny i czystą wodę dla tysięcy ludzi w kraju. 8 kwietnia br. do Caracas dotarł transport z pomocą zorganizowaną przez UNICEF. Zawierał sprzęt ochrony osobistej dla pracowników medycznych walczących na pierwszej linii frontu z COVID-19.

Syria

© UNICEF/UNI322658/Souleiman
Chłopiec stoi obok rury dozującej wodę z cysterny dostarczonej przez UNICEF w Syrii.

W marcu minęło 9 lat od początku konfliktu w Syrii. Tym samym, dzieci wkroczyły w drugą dekadę życia w otoczeniu wojny, przemocy, śmierci i w czasie przesiedlania. Cały region walczy ze zbliżającym się zagrożeniem pandemią COVID-19. Szacuje się, że na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej wiele osób straci pracę, a drobny handel upadnie w związku z wprowadzanym ograniczaniem w przemieszczaniu się. Liczba dzieci żyjących w ubóstwie może się zwiększyć nawet o 4 miliony – informuje Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ dla Azji Zachodniej.

UNICEF wraz z partnerami, dociera do dzieci i ich rodzin w Syrii z informacją na temat prewencji przed COVID-19. Organizacja dostarcza czystą wodę i setki tysięcy kostek mydła, tym samym zmniejszając ryzyko zakażenia koronawirusem. Z pomocą partnerów, UNICEF dotarł do syryjskich uchodźców, żyjących w nieformalnych obozowiskach, dostarczając im mydło i informując o prawidłowych praktykach higienicznych.

Bangladesz

© UNICEF/UNI315489/Himu

Dla ponad 850 tysięcy uchodźców Rohingja z Mjanmy, żyjących w obozach dla uchodźców w Koks Badźar w Bangladeszu, o dystansie społecznym łatwiej mówić, niż wcielić w życie. Dzięki istniejącym programom UNICEF, wiele dzieci Rohingja już od dawna dokładnie i regularnie myje ręce.

UNICEF dotarł do setek tysięcy dzieci Rohingja z lekcjami o zdrowiu i higienie oraz kontynuuje dystrybucję niezbędnych środków, takich jak czysta woda i mydło.

Jemen

© UNICEF/Mahmood770261804
Nauczycielka wyjaśnia, jak prawidłowo myć ręce w centrum dla rodzin uciekających przed wojną w Jemenie.

Zagrożenie spowodowane pandemią taką jak COVID-19, jest szczególnie wysokie w Jemenie, kraju z największym kryzysem humanitarnym na świecie. Ponad 12 milionów dzieci w Jemenie wymagało pomocy humanitarnej jeszcze przed wybuchem pandemii. Opieka zdrowotna była na skraju upadku. Wiele rodzin ma trudności z dostępem do opieki medycznej, niezbędnej aby przeżyć. Kraj walczy również z brakiem żywności, kryzysem ekonomicznym, a bezbronne społeczności zmagają się z epidemią dengi, chorób biegunkowych i cholery.

Sytuacja jest krytyczna, a walka z rozprzestrzenianiem się COVID-19, nagląca. UNICEF zwiększa liczbę programów pomocowych w całym kraju, zapewnia czystą wodę dla społeczności w potrzebie i dystrybuuje zestawy higieniczne zawierające mydło, ręczniki, wiadra i kanistry, aby przesiedlone rodziny mogły ochronić się przed wirusem.

Wpłacając, pomagasz dzieciom dotkniętym koronawirusem COVID-19
pomagam