Koronawirus (COVID-19)

Pomimo zamkniętych szkół, dzieci w Syrii znajdują sposób na kontynuację nauki

swiat
© UNICEF/Syria/2020

Daj az-Zaur i Ar-Rakka – Z powodu pandemii COVID-19, w marcu zamknięto szkoły dla prawie 3,8 miliona dzieci w Syrii. Pomimo zamkniętych placówek edukacyjnych, dzieci w tym kraju znajdują sposoby, jak kontynuować naukę w nowej rzeczywistości.

W mieście Dajr az-Zaur, 9-letnia Masa próbuje trzymać się swojego codziennego harmonogramu. Podczas rozmowy przez WhatsApp, powiedziała nam, że w nauce pomagają jej rodzice oraz starsze rodzeństwo.

Codziennie rano wstaję tak, jakbym miała iść do szkoły. Ścielę łóżko, myję się i jem śniadanie z rodziną. Następnie siadam z moją siostrą i rozpoczynamy naukę, wyjaśnia Masa. „Mamy 3-godzinny program nauki każdego dnia, z wyjątkiem weekendów. Po skończonej nauce mogę pobawić się lalkami. Pomagam również mamie przy pracach domowych i rozmawiam z moimi przyjaciółmi i kolegami z klasy przez WhatsApp.

© UNICEF/Syria/2020

Masa, 9 lat, uczy się w domu w mieście Daj az-Zaur. Szkoły w całej Syrii zawiesiły swoją działalność 15 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Przykre jest to, że dzieci w Syrii przywykły do przerw w edukacji przez wiele lat konfliktu zbrojnego, ale mimo to kontynuują naukę.

W mieście Ar-Rakka, 12-letnia Maram uczy się korzystając z książek do samokształcenia, które otrzymała kilka miesięcy temu.

Moja mama zaproponowała, że będzie mnie uczyć w domu z wykorzystaniem podręczników do samodzielnej nauki. Wspólnie ustaliłyśmy tygodniowy program nauki wszystkich przedmiotów i trzymamy się go od kiedy przestałam chodzić do szkoły”, mówi nam Maram.

© UNICEF/Syria/2020

Ar-Rakka, 12-letnia Maram uczy się w swoim domu. Szkoły w Syrii zawiesiły swoją działalność 15 marca 2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.  

Byłam w szoku, kiedy dowiedziałam się, że edukacja w moim mieście zostanie zawieszona.  Myślałam, że znowu stracę szansę na naukę”, mówi 12-letnia Maram, która przestała chodzić do szkoły, kiedy ona i jej rodzice zostali przesiedleni.

Program UNICEF wspierający samokształcenie został stworzony, aby pomagać dzieciom, które opuściły szkołę lub są tym zagrożone. Dziś ten program pomaga dzieciom i rodzicom kontynuować naukę nawet wtedy, gdy szkoły są zamknięte. Program zawiera naukę podstawowych przedmiotów, takich jak: język arabski, angielski, matematyka i nauki ścisłe.

Maram i Masa przyznają, że wolałyby chodzić do szkoły niż uczyć się w domu. Równocześnie cieszą się, że obie mogą ją kontynuować mimo przeszkód.

Lubię rywalizację, którą mamy w szkole”, mówi Maram. „Jednak cieszę się, że mam możliwość  kontynuowania nauki.” Masa uważa, że nauka w domu sprawia mniej radości niż w szkole oraz że pewne problemy są jeszcze przed nią. „Myślę, że to bardzo prawdopodobne, że pojawią się trudne zagadnienia, których nie rozwiążemy bez pomocy nauczyciela”, mówi Masa.

Higiena w walce z COVID-19

Maram i Masa opowiedziały nam o swoich nowych nawykach związanych z higieną i innych środkach zapobiegawczych, które stosują w celu ochrony przed COVID-19.

Przed zamknięciem szkół, nasi nauczyciele uczyli nas, jak chronić się przed COVID-19: często myć ręce przy użyciu wody i mydła, unikać zatłoczonych miejsc, zabaw na ulicach czy gier zespołowych”, wyjaśnia Maram.

Masa dodaje: „Dokładnie myję ręce mydłem i zostaję w domu. Kiedy dorosnę, chcę być lekarzem. Chcę znaleźć lekarstwa na wszystkie choroby, aby dzieci mogły być bezpieczne.

Wpłacając, pomagasz dzieciom dotkniętym koronawirusem COVID-19
pomagam