Koronawirus (COVID-19)

Ogłuszająca cisza i niepewność w Afganistanie

swiat
© UNICEF/Fazel

Część kraju została zamknięta, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Sytuacja dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia domów jest tragiczna.

Ciche ofiary. Wyjątkowo wrażliwe. Miliony dzieci na świecie, które zostały przesiedlone w granicach kraju, straciły swoje domy, szkoły, społeczności czy dostęp do opieki medycznej. W Afganistanie najmłodsi, doświadczeni trudną codziennością, muszą zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem, jakim jest pandemia COVID-19.

Zatłoczone pomieszczenia mieszkalne, ograniczony dostęp do czystej wody, sanitariatów, opieki zdrowotnej - wszystko to zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród przesiedlonych społeczności. To codzienność dla wielu przesiedlonych afgańskich rodzin. Te same rodziny są również często odcięte od środków masowego przekazu, co oznacza, że nie otrzymują ratujących życie komunikatów dotyczących zdrowia publicznego.

UNICEF i partnerzy działają na miejscu, aby poprawić warunki, w jakich żyją przesiedlone rodziny oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19.


Miejsce Przyjazne Dzieciom
© UNICEF/Fazel

Zaledwie kilka miesięcy temu, Miejsce Przyjazne Dzieciom uruchomione przez UNICEF w obozie Hazrat Bilal w prowincji Balkh, tętniło życiem. Dzieci mogły się bezpiecznie gromadzić, rozmawiać, bawić się i uczyć. Te dźwięki zostały zastąpione ogłuszającą ciszą, odkąd przestrzeń została zamknięta, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.


18-letnia Nazifa przekazuje informacje o COVID-19
© UNICEF/Fazel

Z powodu wprowadzanych obostrzeń, miliony dzieci straciły możliwość nauki. Edukatorzy, tacy jak 18-letnia Nazifa, chodzą od domu do domu, aby przekazywać mieszkańcom informacje na temat COVID-19 i tego jak zapobiegać jego rozprzestrzenianiu.


© UNICEF/Fazel

Młode kobiety i dziewczęta w Afganistanie są dyskryminowane ze względu na płeć i wiek, co utrudnia im dostęp do podstawowych usług, informacji czy wsparcia. Ich sytuację dodatkowo pogarsza COVID-19. Na przykład zamknięcie szkół sprawia, że młode dziewczęta są bardziej podatne na wykorzystywanie. Dla dziewcząt, szkoły mogą być bezpieczną przestrzenią, w której czujne oczy nauczycieli i innych dorosłych mogą dostrzec oznaki przemocy.


Roqia, matka pięciorga dzieci, jest jednym z wielu mieszkańców obozu, których nie stać na zakup maski, dlatego zasłania twarz chustą.
© UNICEF/Fazel

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią spowodował, że wiele rodzin straciło źródło dochodu. Rodziny częściej wydają córki za mąż, aby zmniejszyć obciążenie związane z opieką nad nimi. Sytuacja ekonomiczna podczas pandemii COVID-19 może zatem doprowadzić do większej liczby wczesnych małżeństw.


Jalaluddin, 11, uśmiecha się, trzymając jedną z toreb mydła, przekazanego przez UNICEF
© UNICEF/Fazel

Rosnący poziom ubóstwa, przemoc oraz klęski żywiołowe zmusiły afgańskie rodziny do opuszczenia swoich domów. Setki tysięcy Afgańczyków jest narażonych na choroby układu oddechowego, takie jak COVID-19, które mogą łatwo rozprzestrzeniać się wśród skupisk ludzkich.


© UNICEF/Fazel

W Heracie, gdzie mieszka wiele przesiedlonych rodzin, UNICEF prowadzi zajęcia promujące higienę osobistą, dostarcza zestawy higieniczne, w tym mydło, jak również zapewnia czystą wodę pitną. Dotarliśmy do około 45 tysięcy osób wewnętrznie przesiedlonych, z których ponad połowa to dzieci.

Wpłacając, pomagasz dzieciom dotkniętym koronawirusem COVID-19
pomagam